Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

EBA har generert verdens første Asfalt EPD med det nye EPD-verktøyet

EBA har nylig i samarbeid med Østfold Forskning, EPD-Norge og sine medlemsbedrifter utviklet et EPD genererings verktøy. EPD verktøyet er spesialtilpasset for en rask og effektiv produksjon av EPDer for asfalt.
'

EPD-Norge i 500

Vi har rundet 500 publiserte EPDer. Dette er fantastisk utvikling og 500 EPDer representerer en vekst på 28% hittil i år.
'

Digitaliseringsmøte i Berlin

IBU, Østfoldforskning og EPD-Norge har møttes i Berlin for å diskutere og planlegge felles digitaliseringsprosjekt.
'

ECO Platform Business Event ble gjennomført i Oslo 27. september

Det var stor interesse og god god oppslutning når ECO Platform Business Event ble gjennomført i Oslo 27. september.
'

Styremøte i ECO Platform ble holdt i Oslo

Høstens styremøte i ECO Platform ble arrangert i Oslo 26. september

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)